Åkervälles hemsida
Skilleby Trädgård
En liten sida om Skilleby i störtsköna Hölö
Länkar
Hölö Mörkö Hembygdsförening
Ny sida 1

 

Berättelser och anekdoter

Här finns olika historier, berättelser och händelser om saker i och kring Skilleby

Nyckelbacken  ur Petri sockenbeskrivning Hölö Socken från 1828
Skillebymordet  Forskat och Författat av Olle Eriksson
Minnen från Rågången av Lennart Berggren
Skilleby Välle  Forskat och författat av Tommy Andersson
Minnen från Skillebyvret  av Rolf Johansson
Invånarna på Mellangården från 1886 till 2000-talet  av Sune Eriksson
Nyhagens historia av Enar Gustavsson
Snygga fasoner av Stockholmsdirektör  Tidningsartikel 30 november 1938
Lite historia om Åkervälle   av Enar Gustavsson
Gränsmärken vid sockengränsen mot Järna och gamla länsgränsen