Åkervälles hemsida
Skilleby Trädgård
En liten sida om Skilleby i störtsköna Hölö
Länkar
Hölö Mörkö Hembygdsförening
Ny sida 1

Nyhagen

                                                                  

Den här berättelsen är nedtecknad av Enar Gustavsson, dottersonson till Johan Andersson, ägare till Nyhagen från 1905,
d v s sonson till Anna Beata gift Gustafsson.

 

Nyhagen finns belagt första gången 1790, men då under namnet Stenstugan. År 1841 är namnet Stenstugan överstruket i gamla handlingar och ändrat till Nyhagen.

Nyhagen friköptes 1905 av Karl Johan Andersson med hustrun Anna Kristina född Åberg, och var fram till dess torp under Skilleby.

 

Innan de köpte Nyhagen kom de närmast från Gryt i Hölö s:n. Gryt ligger c:a en km väster om Nyhagen, idag på Töstas ägor.

 

Karl Johan Andersson var skomakare och sadelmakare, men samtidigt också jordbrukare. Utöver detta arbetade han åt Hushållningssällskapet som trädbeskärare. Alltså beskar och ympade fruktträd. Enligt muntliga uppgifter så skall han ha anlagt fruktträdgården på Åkervälle.

 

Under en tioårsperiod fram till sin död 1929 arrenderade Karl Johan också jordbruket på Rågången, som var torp under Skilleby Mellangård, vilket belagts i arrendekontrakt i Mellangårdens gårdsarkiv.

 

Karl Johan avled 1929 och hustrun Anna Kristina 1948. 1938 övertogs Nyhagen av sonen Evert Andersson. Evert var maskinist på Saltsjökvarn i Stockholm, varför han aldrig kom att bruka gården. Efter Anna Kristina’s död övertog sonen Konrad Andersson gården av brodern Evert, och innehade den till sin död 1968.

 

 

Före Carl Johans köp av gården har den brukats som torp under gårdarna Skilleby 1 och 2. Brukar- och ägarlängden ser ut som nedan, men vissa uppgifter är ännu oklara eller saknas och kommer att kompletteras efterhand som nya fakta framkommer.

 

Brukar/ägarlängd:

 

1790 – 1800  Gamle fiskaren Olof Ersson                         född 1729

                      Hustrun Katarina Larsdotter                      född 1749

                      En son                                                       död  1793

 

1800 – 1807  Erik Andersson                                           född 1731

 

1821 – 1825  Arbetskarl Per Ersson

 

1826 – 1830  ?

 

1841              Stenstugan överstruket, ändrad till Nyhagen

 

1846 – 1853 Nyhagen

                      Torparen Lars Peter Persson                       född 1790 3/5    Över Järna

                      Hustrun Stina Gustava Andersdotter           född 1815           Ytter Järna

                      Son Adolf      dövstum                                född 1839 23/6   Hölö

                      Son August Vilhelm  har börjat tala             född 1843 29/12 Hölö

                      Dotter Lovisa Gustava                                född 1847 7/6     Hölö

                      Dotter Ulrika Karolina                               född 1852 10/7

                      Dotter Emma Kristina                                 född 1854 15/7

Torparen Lars Peter Persson                            död  1855

 

1856 – 1860  Torparen Lars Jonsson                                 född 1803

                      Hustrun Anna Kristina Lundberg                  född 1801

                      Son Lars Gustav Jonsson,  Skräddare          född 1829

(Kallar sig Lindgren)

 

1861 – 1870  Lars Jonsson  inhyses                                   född 1803

                      Anna Kristina Lundberg                              född 1801

 

1871 – 1880  Torparen Karl Peter Gustavsson                   född 1819 9/11 Hölö

                      Hustrun Anna Sofia Berglund                    född 1816         Tystberga

                      Son Anders Gustavsson                             född 1860

                      Utfl. Maria Stockholm

                      Lars Jonsson  inhyses                                född 1803

                      Anna Kristina Lundberg                             född 1801

 

1881 – 1885  Karl Petter Gustavsson kom från 283 1874

                      Katarina Olsdotter                                     född 1829         Mörkö

                      Son Klas Engelbrekt                                   född 1871                                   

 

1886 – 1890  Torparen Karl Peter Gustavsson                   född 1819 9/11 Hölö

                      Hustrun Anna Sofia Berglund                     född 1816         Tystberga

                      Katarina Olsdotter inhyses                        född 1829         Mörkö

                      Son Klas Engelbrekt                                  född 1871                           

 

1891 – 1905 ?       

 

1905 – 1938  Karl Johan Andersson (Kom från Gryt                född 1863 15/10 Turinge

Hölö, friköpte Nyhagen för 2.500Kr)                   död  1929 20/7                   

                      Hustrun Anna Kristina Åberg                           född 1870 1/6     Botkyrka

                                                                                           död  1948 2/11

                      Dotter Olivia Maria Kristina född 1890 10/6   Över Järna

                      Dotter Anna Beata Wilhelmina                         född 1892 20/8   Över Järna

                      Dotter Elisabet Cecilia                                   född 1894 27/11 Hölö

                      Dotter Helga Fredrika

                      Dotter Hilma Ingeborg

                      Son Karl Evert Emanuel

                      Son Johan Konrad                                           född 1901?

                      Dotter Signe Linnea

                      Dotter Svea Maria                                          född 1911

 

1938 – 1949  Karl Evert Emanuel Andersson

                      (Bodde troligen aldrig på fastigheten

                      som ägare)

 

1949 – 1968? Johan Konrad Andersson                                  född 1901?

                                                                                           död  1968

1969 – 1977  Sterbhus

 

1977 -           Gunnar och Marie Rosengren

 

Det berättas att Johan odlade frukt, äpplen, som han sålde på torget i Södertälje. Han var så noga med frukten att han sålde bara den som var av allra bästa kvalitet. Inträffade det att han inte sålt slut innan kvällen, så sänkte han aldrig priset utan tog den hellre med hem och kastade den.

                     

Sonen Konrad Andersson drev under många år hönseri, äggproduktion, som han saluförde på torget i Södertälje. Jag kommer själv ihåg att nar jag var liten i slutet på 40-talet att vi gick till Konrad, på torget, och köpte ägg. Med dagens mått mätt var hönseri verksamheten ganska blygsam.  Utöver detta, drev Konrad också entreprenad-verksamhet. Han grävde brunnar, byggde husgrunder och utförde sprängningsarbeten. 

Den enda maskinella utrustning han hade var en Pionjär bensindriven bergborrmaskin och en stubbrytare. Redskapen fraktade han på motorcykeln, en HD med sidovagn. Sidovagnen var ombyggd så att passagerarkarossen var ersatt med en stor trälåda med plats för alla redskap han behövde i sin verksamhet. De sista åren hade han en Triumph med sidovagn, där all inredning var bortplockad ur sidovagnen för att ge plats åt borrmaskin, spadar mm.

 

Jag har ett minne av den motorcykeln. Jag besökte Nyhagen vid påsktid i slutet av 1960-talet. Eftersom det inte fanns någon ordnad väghållning till Nyhagen på den tiden, var vägen mycket isig och hal. Jag råkade köra i diket bortom Åkervälle mot Skilleby. Eftersom jag inte fick upp bilen själv gick jag tillbaka till Nyhagen för att be om hjälp. Konrad sa ut mig att hoppa i sidovagnen så skulle vi åka tillbaka till bilen. Eftersom det inte fanns någon inredning i sidovagnen la han en gammal potatissäck på bakkanten och sa åt mig att sätta mig. Alla som känner Konrad vet att han inte var blyg när det gällde att köra motorcykel. Första grop vi körde i så lättade jag och säcken ramlade av. Jag fick stå på huk i sidovagnen och hålla i mig efter bästa förmåga. Det var första och siste gången jag åkt sidovagn. Väl nere vid Åkervälle, knackade Konrad på hos Ellert i Åkervälle och bad honom dra upp bilen med traktorn. Jodå det skulle han fixa, men först skulle han varmköra traktorn. Det var en gammal fotogenare, Volvo T31, som fortfarande finns kvar på Åkervälle. Efter en kvart, när traktorn var varm, kom Ellert ut på vägen, hakade i en kätting i dragkroken på bilen och drog upp den på vägen. Jag betalade 10 kronor för besväret och alla var nöjda och glada. Det var mitt första sammanträffande med Ellert Karlsson i Åkervälle.

Detta samanträffande skulle med åren utvecklas till en djup och långvarig vänskap.

 

För att återgå till Konrad, så var han också en mycket duktig dragspelare och brodern Evert spelade fiol. Det har berättats mig att dom inte kunde noter utan spelade helt på gehör. När nya melodier skulle läras in köpte dom grammofonskivor och lyssnade på och övade in melodierna efter.

 

Konrad berättade också att han ofta spelade på s.k. skrammeldanser, d v s att någon gick runt med en hatt och samlade in pengar till musiken. Vid ett tillfälle när han varit ute och spelat en lördagskväll lade han in pengarna i bälgen på dragspelet för att de inte skulle förkomma på hemvägen. Konrad tjänade då dräng vid Skilleby, troligen hos Oskar Eriksson. På söndagsmorgonen satt Konrad i drängstugan och räknade pengarna från lördagsdansen. Han hade fått ihop 50 kronor. När räknade kom husbonden in och fick se hur mycket pengar det var. 50 kronor var mycket pengar jämfört med en dränglön, så husbonden blev så avundsjuk att han inte ville betala ut någon lön.

 

Strax innan Konrad gick bort, träffade jag honom på Nyhagen, och han ville spela lite för mig och spelade då marscher på dragspelet, bl.a.”Under Dubbelörnen”. Konrad var annars känd för att spela dansmusik så jag frågade varför han var så duktig på att spela marschmusik. Han berättade, att när han gjorde lumpen på K1 så fick han spela i ridhuset när de red in hästar, och då skulle det vara marschmusik. (Under 1930-talet var ju tyska marscher mycket gångbara inom svenska försvaret). Han fick sitta på en låda i ridhuset och spela, istället för som de andra, ligga ute i busken och fara illa.

 

 

Enar Gustavsson