Åkervälles hemsida
Skilleby Trädgård
En liten sida om Skilleby i störtsköna Hölö
Länkar
Hölö Mörkö Hembygdsförening
Ny sida 1

Skilleby Välle

Att Läsa:
Forskning kring SkillebyVälle
av Tommy Andersson

Lite bilder:


Jordbruk, troligen omkring 1940

 


Skörd, troligen omkring 1940

 


I bakgrunden syns gamla byggnaden från 1700-talet
som revs och ersattes på 1970-taletDiverse bilder från Välle:

 

 
Martin Andersson, brukade Välle omkring 1970