Åkervälles hemsida
Skilleby Trädgård
En liten sida om Skilleby i störtsköna Hölö
Länkar
Hölö Mörkö Hembygdsförening
Ny sida 1

NergårdenNergårdens nu rivna gamla boningshus
 


Parstugan, baksidan.


Ladugården, Kalle och två hästar.

Nya mangårdsbyggnaden, Bläckhornet, byggdes på slutet av 40-talet.

Flygfoto från 50-talet:

Nere till vänster syns Bläckhornet, till höger om det Parstugan.
Till höger i bild Ladugården.
Längre upp ovanför Bläckhornet syns lite av Mellangårdens boningshus.
I ovankant ser man på träden var Skillebyån går.
Vägen bakom ladugården till höger leder ner till Sågen och Kvarnen.