Åkervälles hemsida
Skilleby Trädgård
En liten sida om Skilleby i störtsköna Hölö
Länkar
Hölö Mörkö Hembygdsförening
Ny sida 1

Mellangården i Skilleby

Att läsa:
Lite historia om Mellangården
av Sune ErikssonMagasinet på Mellangården ca 1971-1972.
Längst till vänster syns lite av ladugården.
Bakom denna syns lite av Västergårdens ladugård,
som numera är riven.

Mellangården (delar av) 1978.
Magasinet till vänster, boningshuset till höger.
Huset i mitten längst bort är Västergårdens boningshus.

Samma ställe som ovan i augusti 2004.

 


Flygfoto från 1950-talet över Mellangården och Västergården
Till vänster Loge, Ladugård, Magasin och boningshus.
Bortom ladugården finns även ett hönshus.
Till höger ungefär motsvarande på Västergården.
Västergårdens större ladugård ligger intill Mellangårdens.
Bland träden längst ner i bild skymtar en nu riven byggnad tillhörande Nergården.
Vägen upp till höger går till Åkervälle och Nyhagen.
Ner till höger går vägen till Skillebyvret.
Åt vänster kommer man till Lustigtorp, och ut till landsvägen.