Åkervälles hemsida
Skilleby Trädgård
En liten sida om Skilleby i störtsköna Hölö
Länkar
Hölö Mörkö Hembygdsförening
Ny sida 1

Skillebyholm

Skillebyholm i Hölö socken tillkom som egen fastighet i början av 1900-talet efter avsöndring av mark från i första hand Skilleby mellangård. Gården är på 49,3 har, varav åker 21, skog 23 och övrig mark 5,3. Mangårdsbyggnaden uppfördes 1918 och ekonomibyggnaderna 1941.

Skillebyholm ägdes ursprungligen av dir. C Gustaf Lundgren och hans hustru Ebba Augusta. 1940 togs gården över av döttrarna Märta Wreting Stockholm, (gift med dir. Axel Wreting), Sonja Iverus (gift med rektor Gustaf Iverus) och Margit Nyström (gift med fabrikör Erik Nyström).  Enligt muntliga berättelser var det Märta Wreting som styrde och ställde på gården.  Gustaf Lundgren var grosshandlare i konditoriförnöden-heter och Erik Nyström drev ett konditori i Gävle. Vad som berättats så körde man, under kriget, överblivna konditorivaror från konditoriet i Gävle till Skillebyholm som grisfoder.

Systrarna drev jordbruket med hjälp av förvaltare. 1943 kom Lasse Lord till Skillebyholm som förvaltare. Han innehade befattningen till 1950 då han efterträddes av Alexandersson, som troligen var förvaltare ett par tre år, varefter han blev arrendator av jordbruket.

Gården hade egen trädgård som i första hand producerade för herrskapet eget behov. Trädgårdsmästaren hette Israelsson. Det överskott som trädgården gav såldes på torget i Järna.

Systrarna var omtyckta som arbetsgivare och flera från gårdarna i Skilleby arbetade på gården. Några som nämnts är Ellert i Åkervälle och Erik Olof i Västergårn.  Både herrskapets barn och arbetarbarnen lekte mycket ihop.

Skillebyholm köptes 19?? av en antroposofisk stiftelse och är numera centrum för utbildning i biodynamisk trädgårdsodling.