Åkervälles hemsida
Skilleby Trädgård
En liten sida om Skilleby i störtsköna Hölö
Länkar
Hölö Mörkö Hembygdsförening
Ny sida 1

Lustigtorp

Lustigtorp är ett gammalt soldattorp.
Vi har inte mycket om detta, än så länge.

Här är en lista på vilka som bott där under en tid:

SÖRMLANDS 2:A BATSMANSKOMPANI

Hölö BÅTSMANSTORP "BEMANNING"


Rote/plats:    Skilleby
Torp N:o:        93
Torpets namn: Lustigstugan

1730-34 Anders Lustig
1735-45 Daniel Lustig
1745 Vakant
1770-80 Nils Lustig
1783 Adolf Lustig
1859-1897 Anders Gustav Holm Lustig
1874 Dykare
1889 Kontraktstjänst