Åkervälles hemsida
Skilleby Trädgård
En liten sida om Skilleby i störtsköna Hölö
Länkar
Hölö Mörkö Hembygdsförening
Ny sida 1
Vid landsvägen vid sockengränsen, tidigare även länsgränsen,
inte långt från Skillebylund, alltså strax norr om skillebys ägor
finns dessa två märken på varsin sida av vägen:

 


På vägens västra sida står detta märke från 1935.
Den säger helt enkelt bara att detta är länsgränsen
mellan Stockholms och Södermanlands län.
På vägens östra sida står denna sten från 1744.
På stenen står följande:
 

AHR
1744
KONUNG
FRIEDRICHS
MILDA
REGERINGS
DET TIVGOFEMBETE
RESTES
DETTA SKILLIEMERKE
EMELLAN
STOCKHOLMS
OCH
NYKIOPINGS LÄHN
AF
THEOD ANKARCRONA
LANDSHOFDINGE