Åkervälles hemsida
Skilleby Trädgård
En liten sida om Skilleby i störtsköna Hölö
Länkar
Hölö Mörkö Hembygdsförening
Ny sida 1

Lilla Trosa

Lilla Trosa är avstyckat från Skilleby i början av 1900 talet, areal 10 ha varav åker 4,5, skog 4, övrig mark 1,2.
Ägare från 1928 fram till 1944 var Per och Anna Johansson.
Därefter övertog deras dotter och måg, Johanna och Axel Andersson, som avyttrade torpet 1953 till Sundberg
och sedan såldes det till Östberg.
Idag är bostaden såld till ett Vårdhem.


Äldre bild på Lilla Trosa


torpet Lilla Trosa från slutet på 1940 talet


Lilla Trosa sett från Rågången, februari 2004